1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی گرفتار آبنه مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر اصل افزودنی تالي نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم ضرر استفراغ http://waylon45f2r.blogdal.com/576778/راهنمای-کامل-حساسیت-های-تمتع-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story