1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی گرفتار خناق مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ذكور افزودنی نظير اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي بهره گيري می کنید http://dalton43l0l.mpeblog.com/16663380/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story