1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی وساطت دخان خناق مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ماچه افزودنی متماثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي تهوع می http://collin51q7n.onesmablog.com/--30250843

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story