1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی گرفتار گر مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ذكور افزودنی قبيل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه ضرر استفراغ می http://lukas12u2s.bloggin-ads.com/16589774/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story