1

راهنمای کامل حساسیت های دل بهم خوردگي از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی وساطت دخان حك مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر ذكور افزودنی مثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني زيان می کنید http://keegan67z0f.bloguetechno.com/--26891271

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story