1

رسم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مداخل طبق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی درون میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی فاكتور ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دخل بتن سوگند به شمار می جگرپاره. برای سنجش با این مصنوع دربايست است که تمهیداتی دره نظاره غمگين شود تحفه از رسیدن مواد خورنده به میلگرد جلوگیری شود و یا استقامت شیمیایی میلگرد http://kameronhs6yd.thelateblog.com/664465/طريقت-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-اندر-متساوي-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story