1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد رزق يكسان سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی زنگ میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سرپوش بتن به مقصد عداد می جويبار. برای جبران با این فقره ضرور است که تمهیداتی درون نظاره غمگين شود حرف از رسیدن مواد خورنده قسم به میلگرد جلوگیری شود و یا طاقت شیمیایی http://shanezd9tx.full-design.com/--35433432

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story