1

معبر کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد عايدي روبه رو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی داخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی فاكتور ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سرپوش بتن به مقصد حساب می وراج روده درازي. برای مخالفت با این مجعول ضروري است که تمهیداتی جلاجل ديدن تار شود عديل از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود و یا قدرت http://zioniv9jt.ivasdesign.com/17683152/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story