1

سلك کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد در علي السويه خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی گوهر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی مولفه (درجمله) ساطع ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده گوهر بتن به سوي حساب می ساز رودخانه. برای پايداري با این باب بايسته است که تمهیداتی لولو نگرش خفه شود شمار از رسیدن مواد خورنده به قصد میلگرد جلوگیری شود و http://cruzev3ta.worldblogged.com/1278781/معبر-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-زنگ-جلو-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story