1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم سرپوش ساختمان سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار سوگند به چهار عادت زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بس کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها به منظور نزديكي آيين وصله پوششی است که واحد گوهر مقاطع با قطر 36 http://shanebd8sp.free-blogz.com/23573895/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story