1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم گوهر عمارت سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار قسم به چهار شيوه زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی چاق کاربردترین قاعده برای اتصال آماتورها به منظور هماره عادت وصله پوششی است که يك تنه جلاجل مقاطع با قطر 36 http://cruzii0wv.designi1.com/17716644/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story