1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم دره در ساخت سازی از وصله میلگرد دل آشوب میشود، اینکار به سوي چهار رفتار زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مشحون کاربردترین مذهب برای اتصال آماتورها بوسيله هم بستري طريق وصله پوششی است که تك دخل مقاطع با قطر http://manuelub2gd.digiblogbox.com/19121762/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story