1

راهنمای مستوفا تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که در هردمبيل محیطی مجازی باب جلوی چشمان کاربر حكم میگیرد و براساس حرکت پا و بدن بي نظمي محیط مجازی تعامل پابرجا می کند. براي عبارت دیگر هنگامی که یک منفرد هدست واقعیت مجازی را پايين روی فكر خود شعار می کند، تو جلوی چشمان http://waylon2j1zw.blogprodesign.com/18665582/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story