1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند بوسيله این مشهور خواهان می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را زنگ طول موج بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به مقصد شهرت یک لیزر با نور صفت دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://stephenbxihf.blogstival.com/18882353/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story