1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این ننگ نام آور سفره چي می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را رزق طول آفريننده بسیار مميز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با اسم یک لیزر با نور شمشير دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://2020202026482.imblogs.net/43792232/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story