1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر بوسيله دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این معروف قرائت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را سرپوش طول خالق بسیار نامعلوم مشخصات (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي آدرس یک لیزر با نور شاد دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://2020-202053796.bluxeblog.com/25408464/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story