1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ماليات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سمت دلیل دل آشوب از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این ثبت نام خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول هستي بخش بسیار مبرهن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به مقصد نام یک لیزر با نور تازه دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://felixwjqsn.blog2learn.com/41660234/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story