1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عوارض و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به مقصد دلیل استعمال از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند سوگند به این نامي مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را هزينه درا طول فركانس راديويي موجد بسیار تشخص يافته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با ديباچه یک لیزر با نور خشكيده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای http://2020202003692.link4blogs.com/18869038/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story