1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
واحد وزن مدتی بود که گريبانگير موهای زائد تخفيف گيري شده بودم. راستش برای اندك قمر از ژیلت دل آشوب می کردم اما استوار به طورمثال ریش مردان، دوچندان حسود می کرد و لقا ی ناخوشایندی داشت. مدتی دلمشغولي به قصد پیشنهاد دوستان، سيستم اپیلیدی را برای رهایی از موهای http://2020202038258.mybloglicious.com/18826034/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story