1

مدیر مالی

News Discuss 
از جمله مهم‌ترین وظایف مدیر مالی در سازمان‌ها، برآورد هزینه و سرمایه است. چراکه کسب و کار این افراد، به طور مستقیم با مقوله سرمایه و افزایش آن، در ارتباط است. این افراد در سازمان‌ها وظیفه دارند تا موجبات افزایش درآمد را فراهم نمایند و از طرف دیگر بسیاری از http://hnoviniha.blog.ir/post/successful-financial-manager-features

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story