1

دنیای سایبر و امنیت جسمی را در نمایشگاه بین المللی سایبر متحد می کنددنیای سایبر و امنیت جسمی را در نمایشگاه بین المللی سایبر متحد می کند

News Discuss 
دنیای سایبر و امنیت جسمی را در نمایشگاه بین المللی سایبر متحد می کند می 5, 2021 از sardarcyber تعداد حملات سایبری علیه شرکت ها ، دولت ها و شهروندان در سال های اخیر بطور مداوم در حال افزایش است ، بطوریکه حملات باج افزار جهانی در سال 2020 به https://audit-report.ir/%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story