1

آشنایی با فواید دوغ

News Discuss 
کشک چغندر ؛ چغندر پخته یا لبو را قطعه قطعه کنند و در آب کشک داخل نمایند طعامی سازند و قبل از غذا یا بعد از غذا خورند چون آب دوغ و ماست لبو و ماست چغندر. شیر در رژیم کتوژنیک هنگامی که پیاز شروع به سرخ شدن کرد، https://freemanw136bkt9.oblogation.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story