1

الانزاپین ۵

News Discuss 
مقایسه اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارنده بیماران دو قطبی نوع ۱ مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان گلستان در سال۱۳۸۹ افرادی که میانسرین را به درمان فعلی ضدافسردگی خود اضافه کردند، علائم کمتری از افسردگی نشان دادند؛ اما احتمال رها کردن درمان، مشخص نبود. https://starv.blog.ir/post/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story