1

کروماتوگرافی گازی فرآیندی چیست؟

News Discuss 
کروماتوگراف‌های گازی فرآیندی (Process GC's) مانیتورهای گازی هدفمندی هستند که داده‌های خاصی را، هم از نظر کیفی (نوع) و هم کمی (مقدار)، در مورد ترکیب یک جریان گاز یا نمونه موجود در یک کاربرد صنعتی یا جوی ارائه می‌دهند. GCهای فرآیندی، بر خلاف GCهای مبتنی بر آزمایشگاه، معمولاً برای برنامه‌های http://laboratoryoven.blogtez.com/post9.php

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story