1

فلوکستین

News Discuss 
فلوکستین برای از دست دادن وزن براساس مطالعه مجله ، SSRI ها در بهبود افسردگی در بیماران قلب موثرتر از روان درمانی بین فردی هستند. رفقا قبل از آزمایش برین ی کیت سه تایی از داروخانه بگیرین و چهار روز بعد از مصرف نکردن بزنین.نحوه تتستش روش نوشته.همه ی https://lotic.ir/فلوکستین

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story