1

خواص خمیر صنل از نگاه طب سنتی و دانستنی های اعجاب انگیز

News Discuss 
آن را طوری به سنگ دیوار می زدند که سر میخ با فشار زیاد به درون (زرنیخ) داخل کلید فرو می رفت و صدای زیادی ایجاد می کرد. وقتی انتهای سیم را که همان چخماق بود قدری پائین می کشیدند و سپس رها می کردند نوک برگشته سیم ، https://israel8640v.nizarblog.com/11466054/تاریخ-دقیق-ساخت-خمیر-صنل-را-میدانید

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story