1

The best Side of tổ chức teambuilding resort

News Discuss 
Các đội sẽ phải di chuyển linh hoạt sao cho người bạn bị bịt mắt của mình có thể ăn hết được trái táo đang được treo lơ lửng trên không. Quy tắc: Người diễn đạt từ khóa không được nói chuyện, nếu nói đội bạn sẽ bị phạt thời https://cngtytchcteambuilding09875.smblogsites.com/11374047/detailed-notes-on-dịch-vụ-tổ-chức-team-building

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story