1

Little Known Facts About แคปชั่น ทอดกฐิน.

News Discuss 
ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ อย่าเอาเราไปวัดกับใครเลย เพราะแค่ใส่บาตร ยังตื่นไม่ทันเลย การทำบุญเป็น สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างหนึ่ง ถวายเทียนพรรษาหวังจะได้บุญ ถ้าหวังใจคุณต้องไปถวายอะไร อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีมากมาย ดังนี้ จงทำในสิ่งที่ดีและมีความสุขกับสิ่งนั้น ทุกการทำบุญย่อมมีค่าเสมอ ไม่ว่าจะน้อย หรือมาก ก็ตาม เรื่องกินเรื่องให... https://www.pantipcaption.com/%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story