1

What Does wabo Mean?

News Discuss 
C. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Soaked bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken. 1, eerste lid, onder e, trekt het bevoegd gezag de omgevingsvergunning slechts geheel of https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story