1

تربیت فرزند

News Discuss 
تربیت فرزند خود را جدی بگیرید! تا پیش خدا مسئول نباشید پرورش یابند، جامعه بزرگ فردا نیز به همین صفات و اخلاق زشت گرفتار خواهد شد. اگر امروز توسری‌خورِ شما بودند، فردا توسری‌خور ستمگران خواهند شد. اگر امروز با تملّق و چاپلوسی از شما چیزی گرفتند، فردا در مقابل زورگویان http://oxygenzebra98.jigsy.com/entries/general/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story