1

تربیت فرزند

News Discuss 
تربیت فرزند مسئولیت پذیر اراده و استقامتش بی نظیر بود، از او به یارانش سرایت کرده بود. دوره بیست و سه ساله بعثتش یکسره درس اراده و استقامت است. او در تاریخ زندگی اش مکرر در شرایطی قرار گرفت که امیدها از همه جا قطع می شد، ولی او یک http://scenep2p.com/user/packetgrill1/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story