1

متخصص تغذیه و رژيم درمانی در مشهد

News Discuss 
اصول مشترک مورد توافق متخصصان تغذیه دکتر گنودی مدرس و عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین عضو انجمن تغذیه اروپا هستند. تخصص اصلی وی در زمینه تجویز رژیم های علمی معتبر برای لاغری و چاقی و همچنین سایر بیماری ها است. از جمله خدمات مطب دکتر گنودی می توان https://bookmarkspot.win/story.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story