1

A Review Of แอพแปลภาษา

News Discuss 
/สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง คนในท้องถิ่นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งจะต้องสะดวกสบายในการสื่อสารในภาษาท้องถิ่นมากกว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ดังนั้นแอพและอุปกรณ์แปลภาษาจะช่วยให้นักเดินทางสามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายและเดินทาง... https://appstore52952.blog-a-story.com/18308959/แอพแปลภาษา-no-further-a-mystery

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story