1

حقایق کمی شناخته شده در مورد قدرت ذهن. قدرت ذهن

News Discuss 
روشی که توسط آن می توانید فکر افراد را از دور هم بخوانید ولی برای گرفتن نتیجه باید سعی کنید ذهن فردی را بخوانید که: هرچند تجسم و تصویرسازی معجزه نیست، می‌تواند همانند آن عمل کند. این تکنیک توانایی ذاتی است که همه از آن برخورداریم اما با آموزش می‌توانیم https://www.janbalaghi.com/the-power-of-the-mind-to-achieve-dreams/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story