1

ترفند هوشمندانه شادی که هیچ کس درباره آن بحث نمی کند خوشبختی

News Discuss 
اما اگر شما از آنچه که نیاز دارید بپرسید، شریک خود را فرصتی برای دادن آن به شما می گذارم مگر اینکه ذهن شما را بخواند. اما میتوانید بگوییم زمانی احساس خوشبختی خواهیم داشت که از شرایط موجود خود راضی باشیم و از آن لذت ببریم. رفتار با همسر کینه https://webcastlist.com/story13330976/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story