1

The Basic Principles Of บุหรี่ไฟฟ้า

News Discuss 
“คนที่ผลักดัน แม้จะเป็นสมาชิกผู้แทนฯ ก็แล้วแต่ อยากพูดอีกครั้งว่า อย่าได้พยายาม เป็นไปไม่ได้ และคิดว่า สธ.ยังยืนหยัดนโยบายไม่ให้มีสิ่งที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมเข้ามา แต่เราพร้อมที่จะทำให้เกิดการเลิกอบายมุข ผมพยายามทำตามที่มีอำนาจตามกฎหมาย ปิดช่องโหว่ปิดความหวัง และพยายามช่วยเร่งร่างกฎกระทรวงครอบคลุมห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้าห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า ระบุอีเมลที่สามารถใช้ติดต่อคุณได้ ถัดไป คอลัมน์ฉ... https://francisr631lta8.newsbloger.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story