1

5 Essential Elements For Phí đường bộ xe tải

News Discuss 
Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x Số tháng phải nộp của chu kỳ trước. Hàng năm, trước ngày 01/01 của năm tiếp theo, https://andreesdpy.blogs100.com/23695551/the-smart-trick-of-phí-đường-bộ-xe-tải-that-no-one-is-discussing

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story