1

The smart Trick of Thủ tục đăng kiểm xe ô tô That No One is Discussing

News Discuss 
Khi chủ xe xuất trình giấy đăng ký xe thì đơn vị đăng kiểm trả Giấy chứng nhận kiểm định. Nếu xe kiểm định đạt yêu cầu, đơn vị đăng kiểm trả Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định cho phương tiện. Trường hợp chủ phương tiện https://toyota-raize64950.isblog.net/the-smart-trick-of-th-t-c-ng-ki-m-xe-t-that-no-one-is-discussing-36608914

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story