1

برنامه نویسی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

News Discuss 
باید انضباط شخصی داشته باشد ، زیرا انجام پروژه ها چندین ماه به طول می انجامد." چگونه ارزیابی کنیم که آیا این حرفه برای شما مناسب است یا خیر علایق ، نوع شخصیت و ارزشهای مربوط به کار شما برخی از عواملی هستند که تعیین می کنند آیا یک برنامه http://childcoding.loxblog.com/post/31/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story