1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع هنجار از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از بلوا دل آشوب می‌شود و عايدي طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول چين خوردگي سطح آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://202063043.blogs-service.com/24797473/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story