1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم داخل نهاد سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به چهار سير زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تمام کاربردترین نحوه برای اتصال آماتورها قسم به آهنگ رسم وصله پوششی است که يگانه مداخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://remingtontg2ih.get-blogging.com/1244953/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-اقوام

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story